قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس


خط مشی مدیریت سیستم یکپارچهشرکت تولید ملزومات برق (TMB) فعالیت خود را در سال 1364 در زمینه تولید تابلوهاي برق صنعتی آغاز نموده و هم اکنون علاوه بر ساخت تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسط در سایر زمینه هاي اجراي پروژه هاي EPC نیروگاهی و فرودگاهی، ساخت ساز ههاي فلزي، روشنایی به فعالیت می پردازد.

ما بر این باوریم که توسعه پایدار سازمان تنها با تعهد عینی و عملی به سلامت کارکنان و حفظ منافع تمامی ذینفعان بالاخص کارکنان و نیز تضمین رضایت مشتریان و صیانت از محیط زیست میسر است، بدین منظور استقرار مدیریت یکپارچه کیفیت، ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست مبتنی بر استانداردهاي ISO9001:2015 , ISO14001:2015 و ISO 4500:2018 را به عنوان راهی مطمئن برگزیدیم.

پیاده سازي این استاندارد به منظور تحقق اهداف راهبردي ذیل صورت می گیرد:

  • اجراي پروژه در قالب قراردادهاي EPCMF با بهره گیري از منابع و توانمدیهاي شرکت در حوزه هاي برتر درون و برون مرزي
  • توسعه محصولات و فعالیتها
  • توسعه و توانمندسازي زیرساختهاي شرکت (سیستمهاي مدیریتی، فناوري اطلاعات، ماشین آلات)
  • به کارگیري، توسعه، بهبود و نگهداشت منابع انسانی
  • کاهش خطرات محیط کار به واسطه رشد فرهنگی و پایبندي به قوانین و الزامات ایمنی
  • بکارگیري فناوریهاي دوستدار محیط زیست جهت پیشگیري از آلودگیهاي محیط زیستی
  • ارائه خدمات با کیفیت و به موقع در راستاي افزایش رضایت مشتري
  • کسب رضایت ذینفعان در راستاي اهداف اقتصادي

این خط مشی مورد تأیید مدیریت بوده و کلیه کارکنان از مفاد آن آگاهی داشته و آن را در زمینه کاري مربوطه بکار خواهند گرفت. مسئولیت اجراي خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه بر عهده مدیریت عامل شرکت می باشد و نماینده مدیریت به عنوان نماینده تام الاختیار در اجراي الزامات استانداردهاي مذبور می باشد.